اجاره میز گرد - اجاره میز شام - کرایه میزصندلی

میز گردمیز-گرد-اجاره-ای


20,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

میز گرد

در رابطه با اجاره میز و صندلی برای مجالس ،برای یک پذیرایی در شأن به میزهایی نیاز دارید که غذاها . . .